Čištění odpadů a kanalizací

Poruchy na kanalizaci mají mnoho příčin. Ať jde o špatné uložení, vnější zásah nebo stáří. Odhalení se provádí monitorovacím zařízením.

Jaké jsou časté poruchy na kanalizaci

Poruchy na kanalizační síti nejsou zas až tolik neobvyklé. Nejčastěji se jedná o ucpání, jehož příčina se různí. V takovém případě se doporučuje strojní čištění kanalizace.

Jaké nejčastější závady potkávají kanalizační potrubí?

Ucpaná kanalizace

Do kanalizace se z domácnosti dostane mnoho nečistot. Může se jednat o nepořádek v podobě vlhčených ubrousků, toaletního papíru, hygienických pomůcek, igelity a další. Ucpaná kanalizace se čistí vysokotlakým čištěním, čímž se dokáže účinně propláchnout a vyčistit celé potrubí.

Praskliny na potrubí

Praskliny různých velikostí mohou způsobit únik splaškové vody nebo její špatné odtékání v odpadní rouře. Voda neodteče do uličního řádu všechna a dojde k ucpání kanalizace. Tento problém lze řešit pomocí opravy bez nutnosti výkopových prací.

Rozsazení spojů potrubí

Během let může dojít k narušení spojů potrubí ve všech směrech. O převis v potrubí se začnou zachytávat nečistoty, čímž dojde k ucpání nebo rozskočení trubek. V tomto případě je nutné zajistit utěsnění spoje, kdy se vytvořený převis obrousí frézou a v rámci bezvýkopové práce se přiloží sanační rukávec.

Prorostlé kořeny do kanalizace

Netěsnícími hrdly a prasklinami v potrubí snadno prorostou kořeny rostlin. Ty je možné vyfrézovat řízenou robotickou frézou. Často se používá tlakové čištění kanalizace pomocí silného proudu vody, které vypláchne nečistoty včetně zbytků kořenů a rostlin. Následně se pomocí revizní kamery provede kontrola rozsahu poškození potrubí. Drobné opravy lze provést bez nutnosti výkopových prací. V horších případech je třeba vyměnit poškozené potrubí.

Vypadlé těsnění

Vypadlé těsnění je problémem u plastového potrubí, které je v dnešní době používáno nejčastěji. V místě spoje je pro jednoduché napojování umístěné hrdlo s těsněním. Neodbornou montáží může dojít ke špatnému osazení potrubí, což vede k vypadnutí těsnění. Vyhřezlé těsnění se stane v kanalizaci cizím předmětem, na kterém rychle ulpívají nečistoty. Těsnění je třeba odstranit a spoj přetěsnit krátkým sanačním rukávcem.

Zdeformované potrubí

Deformace se opět týká především plastového typu kanalizačního potrubí. Typicky se tak stane při neodborném usazení, kdy je potrubí špatně zasypané pískem. K deformaci dochází během hutnění. Pokud se potrubí zdeformuje, v místě se začne hromadit voda a nečistoty z domácnosti. Kanalizace se začne postupně zanášet a potrubí může vlivem velkého tlaku prasknout. V obou případech pomůže pouze výkopová oprava a výměna poškozené části kanalizačního potrubí.

Proleželé potrubí

Kanalizační roury si během let takzvaně sedají a v určitém místě se mohou dostat do protispádu. V tomto místě se pak drží odpadní voda společně s nečistotami. Problémem je pak špatně odtékající voda s nečistotami, kterými se kanalizace ucpe. Tento problém se dá snadno řešit pomocí vysokotlakého čištění. Ale nevyřeší se problém s mechanickým poškozením potrubí. Je třeba provést výkopovou opravu ve zdeformovaném místě. 

Jaká jsou další krizová místa v kanalizačním potrubí?

Aby bylo možné provést opravu kanalizačního potrubí, je třeba znát všechna jeho krizová místa. Obvykle se jedná o místa se zvýšeným rizikem neodtékající vody nebo zanášením cizími předměty. Mezi nejčastější krizová místa jsou zhybky s jinými existujícími inženýrskými sítěmi, kterým se musí kanalizační potrubí vyhnout. I když jsou tato místa navrhována tak, aby měla co nejoptimálnější průchodnost, je nutné častěji kontrolovat, zda nedochází k nežádoucímu zanášení kanalizačního potrubí. Kritickými místy jsou také kanalizační přípojky, nevhodně postavené soutokové objekty, odlehčovací komory nebo přečerpávací stanice odpadních vod. Kontrola se provádí pomocí kamery.

Zavolejte si na pomoc s čištěním kanalizace profesionály

V případě špatného odtékání odpadní vody nebo úplného ucpání kanalizace volejte naše profesionály, kteří provedou na základě zjištěné závady strojní čištění kanalizace nebo v případě vysokého znečištění metodu tlakového čištění. Kanalizaci propláchneme silným proudem vody a provedeme kontrolu kanalizačního potrubí pomocí kamery.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti